Sąvokos:

Interneto puslapis –domene webstudio.lt veikiantis internetinis puslapis.

Valdytojas – Internetinio puslapio savininkas MB „Teisės ir IT sprendimai“, kodas 305328071, adresas Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas.

Svetainės valdytojas yra jos administratorius.

Asmens duomenys – visa gauta informacija apie fizinį asmenį, kurį galima nustatyti pagal vardą ir pavardę, numerį (telefono), el. pašto adresą, asmens kodą bei identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ar interneto identifikatorių.

Naudotojas – šiuo atveju yra webstudio.lt lankytojas.

Toliau aprašomoje privatumo politikoje pagrindinis tikslas yra aiškiai ir suprantamai pateikti webstudio.lt lankytojams informaciją apie jos kaupimą bei asmens duomenų tvarkymą.

WEBSTUDIO.LT RENKAMI BEI KAUPIAMI ASMENS DUOMENYS

Šiuo atveju duomenų valdytojas yra tinklapių kūrimo, SEO bei socialinių tinklų priežiūros paslaugas teikianti įmonė.

Interneto puslapis yra prieinamas interneto tinklo (viešojo) naudotojams.

Interneto puslapio naudotojas visada gali susisiekti su puslapio savininku, pateikiant užklausą bei užpildant joje pateiktus duomenis. Svetainėje pateikdamas užklausą, lankytojas sutinka, jog Valdytojas tvarkytų užklausos formoje Naudotojo pateiktus duomenis su privatumo politika susijusiems ir joje nurodytiems tikslams. Sutikimas yra gaunamas tik pažymint atitinkamą frazę (sutinku) pačioje užklausos formoje.

Patys asmens duomenys yra pateikiami tik savanoriškai, todėl nepateikus užklausoje reikalaujamų duomenų bei neleidus jų apdoroti, Naudotojas su Interneto puslapio savininku nesusisieks.

Pateikus užklausą Duomenų valdytojas gauna galimybę sužinoti šiuos Naudotojo duomenis: vardas, el. pašto adresas, vietos duomenys (buvimo) ir kitus duomenis, kuriuos pateikė Naudotojas.

TEISINIS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAS BEI TIKSLAI

Visi pateikti asmens duomenys apdorojami tik nurodytu teisiniu pagrindu, kuris skamba taip:

  • duomenys tvarkomi tik pagal Naudotojo duodą sutikimą tam, jog jie būtų administruojami tik su Naudotojo pateikta užklausa ir su ja susijusiais tikslais;
  • asmens duomenų tvarkymas yra būtinas tam, kad Valdytojas galėtų įvykdyti sutartį, kurios kita šalis – Naudotojas;
  • tvarkyti duomenis yra privaloma tam, kad būtų įvykdyta visa Valdytojui priklausanti teisinė prievolė.

NAUDOTOJO TEISĖS BEI JŲ ĮGYVENDINIMAS

Naudotojui paliekama teisė būti informuotam apie duomenų administravimą bei teisė būti susipažindintam su nuosavais asmens duomenimis bei jų tvarkymu. Valdytojas kaupdamas asmens duomenis taip pat suteikia savo informaciją, tai yra nurodo tuos tikslus, dėl kurių yra administruojami asmens duomenys; kokiais tikslais ir kam jie yra teikiami; kuriuos asmens duomenis būtina pateikti ir kokios yra viso to nevykdymo pasekmės.

Naudotojas taip pat turi pilną teisę kreiptis į Valdytoją ir gauti tą informaciją, iš kur ir kokie duomenys buvo ar bus surinkti, kodėl jie bus tvarkomi, kam jie bus naudojami. Valdytojas atsako į užklausimą ir prašomus duomenis pateikia iki 30 darbo dienų nuo pačio kreipimosi dienos. Esant poreikiui, tokius duomenis naudotojas gali gauti raštu. Naudotojui paliekama teisė apskųsti šį sprendimą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, pagal Lietuvos Respublikos teisinės asmens duomenų apsaugos įstatymo numatyta tvarka.

Naudotojas paliekama teisė duomenų ištaisymo reikalavimui. Neteisingi ar netikslūs Naudotojo pateikti asmens duomenys yra ištaisomi ir (ar) yra sustabdomi tokių duomenų tvarkymo veiksmai, išskyrus jų saugojimą.

Naudotojas gali nesutikti su pačiu duomenų tvarkymu. Tai gali būti atlikta dar pačių duomenų rinkimo etapo metu, nepažymint „sutinku“ užklausos formoje. Tokiu atveju Valdytojas gali nutraukti paslaugų teikimą iki tol, kol atsiradęs ginčas bus sutvarkytas arba paslauga bus nutraukta.

Naudotojui paliekama teisė duomenų ištrynimo reikalavimui.

Naudotojui paliekama duomenų perkėlimo teisė. Asmens duomenys pateikiami šiais atviraisiais formatais (PDF, JSON, XML, CSV, HTML).

Slapuko pavadinimasPaskirtisSaugojimo trukmė
_gaTinklalapio „Google Analytics“ slapukai. Naudojami, kad būtų galima atskirti Interneto tinklalapio vartotojus.Slapukai saugomi 2 metus.
_gatTinklalapio „Google Analytics“ slapukai. Naudojami Interneto tinklalapyje atliktų užklausų skaičiui kontroliuoti.Slapukai saugomi 10 minučių.
cfduidNaudojamas atskirti neapkrėstą kompiuterį nuo apkrėsto, jungiantis iš to paties tinklo.Slapukai saugomi 1 metus.
amplitude_idcrisp.chatCrisp chat slapukas naudojamas puslapiuose susietuose su CloudFlare. Paskirtis spartinti puslapio užkrovimo greitį. Lankytojo duomenų nerenka.Slapukai saugomi 10 metų.
datrFacebook slapukas, skirtas naudotojo identifikavimui.Slapukai saugomi 2 metus.
Fr, sbFacebook slapukas, leidžiantis Facebook socialiniam tinklui rodyti reklamą.3 mėnesiai.
wdFacebook slapukas, kuris reguliuoja Facebook puslapio dydį vartotojo ekrane.Iki seanso pabaigos.
1P_JAR, CONSENTGoogle Analytics slapukas, skirtas sesijos įgalinimui2 metai.
_gidŠis slapukas kaupia ir atnaujina informacija apie Jūsų lankytus tinklapio polapius. Daugiau informacijos galite rasti adresu https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gidIki seanso pabaigos.
pll_languageSlapukas saugo informacija apie lankytojo pasirinkta kalbą.1 metai.

DUOMENŲ VALDYTOJO TEISĖS BEI PAREIGOS

Valdytojas įsipareigoja atidžiai saugoti Naudotojų asmens duomenis.

Saugodamas duomenis Valdytojas naudoja organizacines ir technines priemones, saugo gautus duomenis nuo neteisėto jų panaudojimo, pašalinimo, apdorojimo ar saugojimo, kurie pažeidžia Europos Sąjungos (ES) 2016/679 reglamentą bei nuo jų keitimo, pažeidimo, praradimo ar sunaikinimo.

Šios nuostatos taikomos nuo 2022-01-31 iki tol, kol bus atšauktos arba pakeistos Valdytojo.

Skambink dabar